Opis projekta

Objekat čine četiri dela: upravna zgrada, magacin sirovina, proizvodna hala i magacin gotovih proizvoda. Gradnja je realizovana u tri faze u okviru perioda od dve godine.

Ovo je jedan od prvih objekata na kojima je primenjen sistem prostornih konstrukcija osmišljen od strane prof. Srđana Kisina. Jednakom visinom glavnih i sekundarnih rešetkastih nosača koji su povezani gornjim i donjim pojasevima dobija se prostorna struktura visoke nosivosti u odnosu na upotrebljenu količinu materijala za proizvodnju konstrukcije. Posebno se ističe kompatibilnost ovakvog sistema sa domaćim propisima za vetar gde se ovakvim sistemom rešava problem izvijanja donjeg pojasa rešetkastih nosača usled potpritiska vetra. Takođe, krovni i fasadni sendvič paneli su tretirani u okviru STRESSED SKIN DESIGN u skladu sa EUROCODE propisima. Ovo podrazumeva uključivanje krutosti fasadne i krovne obloge u prostorni model objekta što doprinosi simplifikaciji čelične konstrukcije. Primena ova dva pristupa u projektovanju montažnih objekata je izdvojila Konstruktor na tržištu u pogledu optimizacije konstrukcije objekata.

Konstruktor je na projektu angažovan kao generalni izvođač, prema ugovoru “ključ u ruke”, na projektovanju i izvođenju svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa. 

44.986274, 20.201351